Pentru că doar o singură latură a cursului fluviului este îndiguită, apa se revarsă pe malul opus şi provoacă inundaţii. Un astfel de caz se înregistrează în dreptul municipiului Galaţi, unde Dunărea inundă mereu cartierele aflate lângă Port.

O parte dintre specialişti consideră că această eroare este o explicaţie a inundaţiilor din ce în ce mai dese de pe fluviu.„Ceauşescu avea obsesia să împrejmuiască toate apele pentru a oferi cât mai multe terenuri agriculturii. Un astfel de caz s-a înregistrat cu malul tulcean din localitatea IC Brătianu, situat pe partea opusă muncipiului Galaţi. Astfel s-a ridicat un dig cu o înălţime de 7,58 metri pe partea tulceană a fluviului, în timp ce pe malul gălăţean îndiguirile au rămas la 6,50 metri. Lunca Dunării a fost tăiată de acest îndiguire, fluviul nu avea unde să se mai reverse şi era nevoit să se înalţe în propria albie”, ne-a declarat Romeo Cândea, inginer în domeniul hidrotehnic.

Digul de la IC Brătianu a afost finalizat la mijlocul anilor ’80.

Cu toate acestea, regimul Ceauşescu şi cele care i-au urmat au uitat un lucru. Să înalţe digul de pe malul gălăţean, pentru ca apa să nu intre în municipiu.

„A fost o mare prostie. Pe malul tulcean digul a fost ridicat la aproape 7,58 metri, iar la Galaţi a fost uitat la 6,50 metri. Normal că Dunărea se revarsă în oraş”, ne-a mai explicat Reomeo Cândea.

Două soluţii sunt la această problemă. Prima se referă la înalţarea digului din dreptul municipiului Galaţi până la 7,50 metri. A doua soluţie este: reamenajarea luncii Dunării, care să devină locul unde fluviul să se reverse.

„Am propus şi primului ministru să se spargă digul de pe malul tulcean pentru că Dunărea să nu mai crească. Acolo sunt terenuri în mare parte nefolosite. Am propus mereu în ultimii ani această soluţie, însă nu s-a întâmplat nimic. Primul ministru mi-a spus că sunt probleme mai complicate cu aceste terenuri”, a declarat şi Gelu Stan, directorul societăţii Apă-Canal din Galaţi.

Anunțuri